برای دریافت بهترین نتیجه از تمرینات ورزشی خود، باید تمرکز کافی داشته باشید تا تمرین ها را به شکل صحیح انجام دهید. اما آیا ذهنتان را خود فرمانروایی می کنید؟ یا اینکه ذهنتان شما را فرمانروایی می کند؟ این تمرینات تمرکزی به شما کمک خواهند کرد تا بر ذهن خود کنترل پیدا کرده و فرمانروایی آنرا به دست بگیرید تا قدرت تمرکزتان افزایش یابد.

۱. کتابی را باز کنید و تعداد کلمات داخل صفحات مختلف آنرا بشمارید. حتی می توانید پس از اینکه تمام شد دوباره کلمات آنرا بشمارید تا از صحت شمارش خود مطمئن شوید.

۲. از ۱۰۰ تا ۱ بشمارید.

۳. از ۱۰۰ تا ۱ بشمارید و هر ۳ عدد را نادیده بگیرید، مثلاً ۱۰۰، ۹۷، ۹۴، ۹۱ …

۴. یک کلمه یا آهنگی را در ذهن خود بیاورید و برای ۵ دقیقه بصورت آرام با خود تکرار کنید. اگر می توانید، این کار را برای ۱۰ دقیقه انجام دهید تا برای تمرین بعدی آماده شوید.

۵. یک میوه بیاورید، مانند سیب، پرتقال، موز یا هر میوه ی دیگر، و آنرا در دست خود نگاه دارید. میوه را از هر زاویه ای بررسی کنید و تمام توجه خود را بر روی آن متمرکز نمایید. به خودتان اجازه ندهید که ذهنتان به افکار بی ربط یا حتی افکار مرتبطی که بوجود می آیند منحرف شود. چیزهایی مانند اینکه آن میوه ها را از کجا خریده اید، یا اینکه آن ها کجا و چطور رشد کرده اند، ارزش غذایی شان چقدر است و… زمانی که می خواهید این افکار را نادیده بگیرید و علاقه ای به آن ها نشان ندهید آرامش خود را حفظ کنید. فقط به میوه نگاه کنید، و بدون اینکه به هر چیز دیگر فکر کنید، توجه خود را به آن بدهید. شکل، بو، مزه، و حسی که هنگام لمس آن به شما منقل می شود را بررسی کنید.